Reshaping Agriculture in Africa
In Loving Memory Of Piet Potgieter (Testimonial written in Afrikaans)
Website Maintained by a-Zuza I.T.
Copyright © 2017 Agri All Africa
HULDEBLYK AAN PIET POTGIETER "Ek het vir jou 'n plan". Dit was die heel eerste woorde wat ek uit Piet Potgieter se mond gehoor het, en daarna gereeld! In ons bietjie meer as 'n dekadelange vriendskap het dit trouens die strofe geword wat vir my Piet se bestaan gedefinieer het; hy was ‘n man met planne! Piet was geen gereelde spreker of debatteerder in vergaderings nie. In elkeen van die ver te veel landbouvergaderings wat ek saam met hom deur gewroeg het, het ek telkemale binnepret kon put uit Piet se onvermoë om sy geïrriteerdheid met al die gepraat, weg te steek. Hy wou hier uit. Hy wou gaan rook. Hy het veel beter gefunksioneer in die een-tot-een braaivleisgesprekke ná die tyd. Want, Piet was een van die rare planmakers wat ook ‘n voorslag doener was. Hy kon implementeer. Sy oorvloed planne was altyd, sonder uitsondering, doenbare planne. Terwyl die raadsale van Agri SA, waar hy jare lank die katoenbedryf verteenwoordig het, nog oor die filosofie van landbou-uitbreiding in Afrika gekibbel het, het Piet al uit ervaring ‘n nuwe plan aanmekaargetimmer hoe om sy beeste makliker oor die grens te kry! Terwyl ons in Agri SA se Afrika-komitee nog oor die sin van bilaterale ooreenkomste vir beleggingbeskerming besin het, het Piet al pasgemaakte ooreenkomste met tradisionele owerhede in Dindiza in Mosambiek beding, bekragtig en bestuur. Daardie groot ou hart van Piet, wat hom vêrs te vroeg in die steek gelaat het, was alombekend vir sy kapasiteit om te deel. Hy was nooit skugter om sy planne te deel nie, of sy kennis, ervaring of insigte nie. Hy was ‘n fontein van raad. Hy het vinnig gesnap dat Suid-Afrikaanse boere in die buiteland ‘n platform nodig het om mekaar te ondersteun, en hul belange te verskans. Hy was stigterslid en eerste president van so ‘n platform in Mosambiek; AgriSaMoz. Min mense weet dat een van Piet se planne oor grondhervorming aan die basis van die onderhandelinge gelê het om die model in die Nasionale Ontwikkelingsplan tot by die Karaan-plan vir implementering te kry. Nie ‘n plan uit das-en- baadjie komiteevergaderings of ‘n agenda-geïnspireerde werkswinkel nie, maar uit ‘n geselsie om ‘n vuur in die Mosambiekse doringveld. Want, dis uit daardie grond wat Piet gemaak is. Piet was ‘n Afrikaner in die heel volste sin van die woord, met AFRIKA as basis daarvan. Hy het die hart van Afrika verstaan en ‘n passie daarvoor gehad. Al het hy die droom van Afrika met miljoene ander gedeel, was hy een van ‘n bitter klein groepie wat sy moue opgerol het om daardie droom waar te maak. Dit is nie waar dat niemand onmisbaar is nie. Mens besef dit as jy Piet se stoutseungesig en die ondeunde oë onthou, en die lag waaruit ‘n goeie ingenieur energie sou kon opwek. Of, die vurigheid in sy skor stem as hy nie saamstem nie, of as die vergadering nie by die punt uitkom nie. Dan besef mens dat Piet (onbepland?) ‘n stuk permanensie agterlaat. Want, Piet se planne hou veel langer as sy lewenspad. Daar is ‘n ietsie van Piet in al die projekte van Suid-Afrikaanse boere in Afrika, en in die enigste grondhervormingsplan wat nog die hele parlement se kopknik gekry het. Theo de Jager namens Agri All Africa BEGRAFNIS REëLINGS Begrafnisreëlings: Pieter Potgieter: Datum: 23 Junie 2016 Tyd: om 11h00 Kerk: Gereformeerde Kerk Rietvallei, Umgenistraat 359, Erasmuskloof X4 Teraardebestelling: Na die diens by Pretoria Oos Begraafplaas.
Reshaping Agriculture in Africa
In Loving Memory Of Piet Potgieter (Testimonial written in Afrikaans)
Website Maintained by a-Zuza I.T.
Copyright © 2017 Agri All Africa
HULDEBLYK AAN PIET POTGIETER "Ek het vir jou 'n plan". Dit was die heel eerste woorde wat ek uit Piet Potgieter se mond gehoor het, en daarna gereeld! In ons bietjie meer as 'n dekadelange vriendskap het dit trouens die strofe geword wat vir my Piet se bestaan gedefinieer het; hy was ‘n man met planne! Piet was geen gereelde spreker of debatteerder in vergaderings nie. In elkeen van die ver te veel landbouvergaderings wat ek saam met hom deur gewroeg het, het ek telkemale binnepret kon put uit Piet se onvermoë om sy geïrriteerdheid met al die gepraat, weg te steek. Hy wou hier uit. Hy wou gaan rook. Hy het veel beter gefunksioneer in die een-tot-een braaivleisgesprekke ná die tyd. Want, Piet was een van die rare planmakers wat ook ‘n voorslag doener was. Hy kon implementeer. Sy oorvloed planne was altyd, sonder uitsondering, doenbare planne. Terwyl die raadsale van Agri SA, waar hy jare lank die katoenbedryf verteenwoordig het, nog oor die filosofie van landbou-uitbreiding in Afrika gekibbel het, het Piet al uit ervaring ‘n nuwe plan aanmekaargetimmer hoe om sy beeste makliker oor die grens te kry! Terwyl ons in Agri SA se Afrika-komitee nog oor die sin van bilaterale ooreenkomste vir beleggingbeskerming besin het, het Piet al pasgemaakte ooreenkomste met tradisionele owerhede in Dindiza in Mosambiek beding, bekragtig en bestuur. Daardie groot ou hart van Piet, wat hom vêrs te vroeg in die steek gelaat het, was alombekend vir sy kapasiteit om te deel. Hy was nooit skugter om sy planne te deel nie, of sy kennis, ervaring of insigte nie. Hy was ‘n fontein van raad. Hy het vinnig gesnap dat Suid- Afrikaanse boere in die buiteland ‘n platform nodig het om mekaar te ondersteun, en hul belange te verskans. Hy was stigterslid en eerste president van so ‘n platform in Mosambiek; AgriSaMoz. Min mense weet dat een van Piet se planne oor grondhervorming aan die basis van die onderhandelinge gelê het om die model in die Nasionale Ontwikkelingsplan tot by die Karaan-plan vir implementering te kry. Nie ‘n plan uit das-en-baadjie komiteevergaderings of ‘n agenda-geïnspireerde werkswinkel nie, maar uit ‘n geselsie om ‘n vuur in die Mosambiekse doringveld. Want, dis uit daardie grond wat Piet gemaak is. Piet was ‘n Afrikaner in die heel volste sin van die woord, met AFRIKA as basis daarvan. Hy het die hart van Afrika verstaan en ‘n passie daarvoor gehad. Al het hy die droom van Afrika met miljoene ander gedeel, was hy een van ‘n bitter klein groepie wat sy moue opgerol het om daardie droom waar te maak. Dit is nie waar dat niemand onmisbaar is nie. Mens besef dit as jy Piet se stoutseungesig en die ondeunde oë onthou, en die lag waaruit ‘n goeie ingenieur energie sou kon opwek. Of, die vurigheid in sy skor stem as hy nie saamstem nie, of as die vergadering nie by die punt uitkom nie. Dan besef mens dat Piet (onbepland?) ‘n stuk permanensie agterlaat. Want, Piet se planne hou veel langer as sy lewenspad. Daar is ‘n ietsie van Piet in al die projekte van Suid-Afrikaanse boere in Afrika, en in die enigste grondhervormingsplan wat nog die hele parlement se kopknik gekry het. Theo de Jager namens Agri All Africa BEGRAFNIS REëLINGS Begrafnisreëlings: Pieter Potgieter: Datum: 23 Junie 2016 Tyd: om 11h00 Kerk: Gereformeerde Kerk Rietvallei, Umgenistraat 359, Erasmuskloof X4 Teraardebestelling: Na die diens by Pretoria Oos Begraafplaas.
In Loving Memory Of Piet Potgieter (Testimonial written in Afrikaans)
Website Maintained by a-Zuza I.T.
Copyright © 2017 Agri All Africa
Reshaping Agriculture in Africa
HULDEBLYK AAN PIET POTGIETER "Ek het vir jou 'n plan". Dit was die heel eerste woorde wat ek uit Piet Potgieter se mond gehoor het, en daarna gereeld! In ons bietjie meer as 'n dekadelange vriendskap het dit trouens die strofe geword wat vir my Piet se bestaan gedefinieer het; hy was ‘n man met planne! Piet was geen gereelde spreker of debatteerder in vergaderings nie. In elkeen van die ver te veel landbouvergaderings wat ek saam met hom deur gewroeg het, het ek telkemale binnepret kon put uit Piet se onvermoë om sy geïrriteerdheid met al die gepraat, weg te steek. Hy wou hier uit. Hy wou gaan rook. Hy het veel beter gefunksioneer in die een-tot-een braaivleisgesprekke ná die tyd. Want, Piet was een van die rare planmakers wat ook ‘n voorslag doener was. Hy kon implementeer. Sy oorvloed planne was altyd, sonder uitsondering, doenbare planne. Terwyl die raadsale van Agri SA, waar hy jare lank die katoenbedryf verteenwoordig het, nog oor die filosofie van landbou-uitbreiding in Afrika gekibbel het, het Piet al uit ervaring ‘n nuwe plan aanmekaargetimmer hoe om sy beeste makliker oor die grens te kry! Terwyl ons in Agri SA se Afrika-komitee nog oor die sin van bilaterale ooreenkomste vir beleggingbeskerming besin het, het Piet al pasgemaakte ooreenkomste met tradisionele owerhede in Dindiza in Mosambiek beding, bekragtig en bestuur. Daardie groot ou hart van Piet, wat hom vêrs te vroeg in die steek gelaat het, was alombekend vir sy kapasiteit om te deel. Hy was nooit skugter om sy planne te deel nie, of sy kennis, ervaring of insigte nie. Hy was ‘n fontein van raad. Hy het vinnig gesnap dat Suid-Afrikaanse boere in die buiteland ‘n platform nodig het om mekaar te ondersteun, en hul belange te verskans. Hy was stigterslid en eerste president van so ‘n platform in Mosambiek; AgriSaMoz. Min mense weet dat een van Piet se planne oor grondhervorming aan die basis van die onderhandelinge gelê het om die model in die Nasionale Ontwikkelingsplan tot by die Karaan-plan vir implementering te kry. Nie ‘n plan uit das-en-baadjie komiteevergaderings of ‘n agenda-geïnspireerde werkswinkel nie, maar uit ‘n geselsie om ‘n vuur in die Mosambiekse doringveld. Want, dis uit daardie grond wat Piet gemaak is. Piet was ‘n Afrikaner in die heel volste sin van die woord, met AFRIKA as basis daarvan. Hy het die hart van Afrika verstaan en ‘n passie daarvoor gehad. Al het hy die droom van Afrika met miljoene ander gedeel, was hy een van ‘n bitter klein groepie wat sy moue opgerol het om daardie droom waar te maak. Dit is nie waar dat niemand onmisbaar is nie. Mens besef dit as jy Piet se stoutseungesig en die ondeunde oë onthou, en die lag waaruit ‘n goeie ingenieur energie sou kon opwek. Of, die vurigheid in sy skor stem as hy nie saamstem nie, of as die vergadering nie by die punt uitkom nie. Dan besef mens dat Piet (onbepland?) ‘n stuk permanensie agterlaat. Want, Piet se planne hou veel langer as sy lewenspad. Daar is ‘n ietsie van Piet in al die projekte van Suid-Afrikaanse boere in Afrika, en in die enigste grondhervormingsplan wat nog die hele parlement se kopknik gekry het. Theo de Jager namens Agri All Africa BEGRAFNIS REëLINGS Begrafnisreëlings: Pieter Potgieter: Datum: 23 Junie 2016 Tyd: om 11h00 Kerk: Gereformeerde Kerk Rietvallei, Umgenistraat 359, Erasmuskloof X4 Teraardebestelling: Na die diens by Pretoria Oos Begraafplaas.